Splošni pogoji poslovanja

PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE

Prijava na 9. Kongres podjetništva je možna skozi spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.kongrespodjetinistva.si

Odjave sprejemamo samo pisno na naslov: info@kongrespodjetnistva.si

Roki za odjave ne glede na prispelo plačilo:

  • brezplačno se lahko odjavite do vključno 1.4.2024,
  • če se odjavite do vključno 17.4.2024, vam bomo zaračunali 30% kotizacije,
  • če se odjavite po 17.4.2024, vam zaračunamo 100 % kotizacije,
  • v primeru, da vaše pisne odjave ne bomo prejeli oz., da na kongres ne boste prišli vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Prenos kotizacije na drugo osebo in sprememba imena je mogoča do 17.4.2024. Spremembo pošljite pisno na info@kongrespodjetnistva.si

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Višina kotizacije in posebne ugodnosti so objavljene na spletni strani kongresa podjetništva.
Na podlagi prijave vam bomo na elektronski naslov poslali predračun z navedenim zneskom in rokom plačila.

PROGRAM IN ORGANIZACIJA

Organizator 9. Kongresa podjetništva je Kongres podjetništva d.o.o.

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodka, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščeni vsi kupci kotizacij in kupnina bo v celoti povrnjena.

Z registracijo na dogodku vsi udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljenju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Udeleženci se strinjajo, da jih lahko organizator kontaktira za obveščanje o dogodku.

Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.

Ljubljana, marec 2024

Kongres podjetnistva d.o.o.

 

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...
Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

Kongres podjetništva d.o.o.

LOKACIJA: Gabersko 12, 1420 Trbovlje

Email: info@kongrespodjetnistva.si


Kje se bodo shranjevali vaši osebni podatki in za koliko časa?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe podjetja Kongres podjetništva d.o.o.

Osebni podatki, ki nam jih posredujete se shranjujejo znotraj Evropske unije. 

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje le za zakonsko določene namene, ter za druge namene na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. 

Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov v zvezi z vami.

Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestil.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevati prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta. Zahtevo pošljete po pošti na naslov (navesti naslov družbe) ali v elektronski obliki na naslov (navesti elektronski naslov).

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami 

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 

 

Upravljavec te spletne strani je Kongres podjetništva d.o.o.

Zadnjič pregledano: 7. 3. 2024, Kongres podjetništva d.o.o.

 

arrow_upward