O nas

O nas

Smo združenje, ki spodbuja kulturo podjetništva, povezuje podjetnike in prispeva k razvoju gospodarstva in družbe kot celote. Naše poslanstvo je ustvariti ugodno okolje za podjetnike, kjer se lahko povezujejo, izmenjujejo znanje in ideje ter skupaj ustvarjajo boljšo prihodnost.

diversity_2

Vrednote

V Kongresu podjetništva trdno verjamemo, da so vrednote temelj vsakega uspešnega delovanja. Zato nas pri našem delu vodijo ključne vrednote, ki so med seboj tesno prepletene in se vzajemno krepijo.

Odgovorno in pošteno poslovanje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju, je osnova za gradnjo trdnih in dolgoročnih odnosov med vsemi deležniki. Tovrstni odnosi omogočajo učinkovito sodelovanje med podjetniki, vlado in akademsko skupnostjo, ki je ključno za doseganje skupnih ciljev in spodbujanje napredka.

Delo cenimo kot vrednoto in verjamemo, da mora biti pošteno plačano in spoštovano. Spoštovanje do dela spodbuja podjetniški duh in ustvarja ugodno okolje za rast in razvoj podjetij. Kapital vidimo kot nujno sredstvo za to rast, vendar se zavedamo, da mora biti v službi družbe in ne obratno.

Znanje je ključnega pomena za uspešen napredek družbe, zato spodbujamo vlaganje v znanost in izobraževanje. To znanje se nato prenaša v učinkovito in produktivno delovanje podjetij, ki koristi celotni družbi.

Korupcija je rak rana družbe, ki jo je potrebno izkoreniniti, da bi lahko ustvarili zdravo in pravično okolje za vse. V Kongresu podjetništva se zavzemamo za neodvisnost in konkurenčnost, saj verjamemo, da sta ti vrednoti ključni za uspešen razvoj gospodarstva in omogočata inovativnost in rast.

Te vrednote niso le lepe besede, temveč so aktivno vpete v vse naše delovanje. Z nenehnim prizadevanjem za uresničevanje teh vrednot želimo prispevati k ustvarjanju boljšega okolja za podjetništvo in s tem k bolj uspešni in pravični družbi.

handshake

Kaj delamo

Organiziramo vseslovenski Kongres podjetništva, kjer se podjetniki lahko povežejo, izmenjajo znanje in ideje ter se spoznajo z najnovejšimi trendi v podjetništvu. Podeljujemo priznanje "Slovenski podjetnik leta" kot navdih in vzor drugim slovenskim podjetnikom. Verjamemo v moč sodelovanja, zato aktivno spodbujamo sodelovanje med podjetniki.

V Kongresu podjetništva aktivno spodbujamo kulturo podjetništva na različne načine.

Osrednja točka našega delovanja je vseslovenski Kongres podjetništva, ki predstavlja edinstveno možnost za povezovanje podjetnikov. Tam se podjetniki povežejo, izmenjajo znanje in ideje ter se spoznajo z najnovejšimi trendi v podjetništvu.

Z namenom izpostaviti in nagraditi izjemne dosežke podeljujemo priznanje "Slovenski podjetnik leta". To priznanje pomeni navdih in vzor za slovenske podjetnike, hkrati pa spodbuja podjetniški duh in inovativnost.

Verjamemo v moč sodelovanja, zato aktivno spodbujamo sodelovanje med podjetniki, vlado in akademsko skupnostjo. Združevanje različnih perspektiv in znanj omogoča ustvarjanje sinergij ter pospešuje napredek na vseh področjih.

V Kongresu podjetništva smo predani nalogi, da s svojim delom prispevamo k bolj dinamični, inovativni in uspešni slovenski družbi. Z nenehnim prizadevanjem za uresničevanje svojih ciljev želimo ustvariti okolje, ki bo spodbudilo rast podjetništva.

Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo boljše okolje za podjetništvo in s tem prispevamo k razvoju gospodarstva in družbe kot celote.

online_prediction

Kdo smoSandi Markon,
lastnik Kongres podjetništva d.o.o.

 dr. Jure Knez,
lastnik Kongres podjetništva d.o.o.

 Jelka Verk, 
direktorica Kongres podjetništva d.o.o.

diversity_2
arrow_upward