Pogovor o nasledstvu in družini: pogled dveh generacij

-nedelja, 21 april 2024

V kontekstu sodobnega gospodarskega okolja, kjer družinska podjetja predstavljajo temelj nacionalne ekonomije, postaja vprašanje nasledstva izjemno pomembno za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in rasti. Ta podjetja so v mnogih gospodarsko razvitih državah, kot sta Nemčija in Avstrija, sinonim za večgeneracijsko tradicijo in kontinuiteto, pri čemer segajo tradicije upravljanja pogosto vse do pete ali celo sedme generacije. V Sloveniji, kjer so družinska podjetja še v relativno zgodnjih fazah prehoda nasledstva, večinoma v prvi ali drugi generaciji, to področje prinaša posebne izzive.

Za družinska podjetja je proces nasledstva večdimenzionalen, obsegajoč ne le prenos lastništva, temveč tudi ohranjanje in razvijanje poslovne vizije ter korporativne kulture. Ta proces sproža številne dileme: od izbire ustreznega modela nasledstva, razmejitve lastniških in poslovnih funkcij, do usklajevanja pogledov med generacijami. Pogosto se pojavljajo tudi vprašanja o vključevanju življenjskih partnerjev v lastniško strukturo in metodah za zaščito stabilnosti in rasti podjetja.

Na prihajajočem Kongresu podjetništva bo poseben poudarek namenjen prav temu ključnemu izzivu. Panel z naslovom "Pogovor o nasledstvu in družini: pogled dveh generacij " bo gostil razpravo o različnih strategijah in izkušnjah, povezanih z nasledstvom v družinskih podjetjih. Razprava bo osvetlila ključna vprašanja, ki zadevajo tako sedanje kot prihodnje vodstvene kadre:

- Kako naj starši strukturirajo podjetje in pripravijo naslednike na prehod lastništva?

- S katerimi izzivi se soočajo nasledniki pri pripravi na prevzem vodenja?

- Kateri modeli nasledstva so se izkazali za najučinkovitejše in bi jih bilo vredno ponoviti?

- Kako razlike v pogledih znotraj družine vplivajo na strategijo rasti podjetja?

- Kako ravnati v primeru nesoglasij ali ko stvari ne tečejo po predvidenem načrtu?

Ta panel ne bo zgolj teoretična razprava, ampak platforma za izmenjavo realnih izkušenj in praktičnih rešitev, ki so jih razvile družine na čelu uspešnih podjetij. Udeleženci bodo imeli priložnost izvedeti, kako se spoprijeti z različnimi situacijami, ki lahko vplivajo na prehod in nadaljnje vodenje družinskega podjetja.

Panel bo priložnost za vse udeležence, da pridobijo vpogled v dinamiko družinskih podjetij, ki so uspešno izvedla generacijsko štafeto, in spoznajo, kako lahko strateško načrtovanje ter dobro upravljanje prispevata k dolgoročni uspešnosti in stabilnosti podjetja.

Ta panel ne bo le teoretična obravnava, temveč bo služil kot platforma za izmenjavo realnih izkušenj in praktičnih rešitev, ki so jih razvile družine na čelu uspešnih podjetij. Udeleženci bodo pridobili vpogled v različne pristope in strategije, ki lahko vplivajo na uspešen prehod in nadaljnje vodenje družinskega podjetja, ter razumeli, kako strateško načrtovanje in učinkovito upravljanje prispevata k dolgoročni uspešnosti in stabilnosti.

Panel bo neprecenljiva priložnost za vse udeležence, da se poglobijo v dinamiko družinskih podjetij, ki so uspešno izvedla generacijsko štafeto.

Udeleženci panela:

  • Moderator: Goran Novković, Podjetna Slovenija
  • Štefan Pavlinjek in Nuša Pavlinjek Slavinec, Roto
  • Marko Lotrič in Maja Brelih Lotrič, LOTRIČ Meroslovje
  • Aleša Mižigoj in Martin Kandus, Medex
arrow_upward