Podjetniška kultura skozi oči Sandija Markona: »Odgovorno podjetništvo si prizadeva za več kot le dobiček - v ospredje postavlja družbeno odgovornost, trajnostni razvoj ter spoštovanje etičnih načel«

-petek, 12 april 2024

Eden od ključnih akterjev letošnjega Kongresa podjetništva, ki se ponaša s številnimi zanimivimi vsebinami in pristopi za krepitev podjetniške kulture, je Sandi Markon, izvršni direktor in lastnik Skupine stroka.si. Podjetje je specializirano za hitre in učinkovite IT-rešitve. Sledijo poslanstvu IT ljudem, kar pomeni, da poskušajo informacijske rešitve pripeljati do prav vsakega posameznika v organizaciji in s tem izboljšati učinkovitost vseh zaposlenih.

Med pripravami na Kongres podjetništva, ki bo 17. in 18. maja v Portorožu, smo se pogovarjali s Sandijem Markonom o pomenu odgovornega podjetništva, ključnih izzivih s katerimi se soočajo slovenska podjetja in vlogi podjetniških dogodkov pri oblikovanju boljšega poslovnega okolja.

1. Kaj je za vas odgovorno podjetništvo?

Odgovorno podjetništvo zame predstavlja holističen pristop k poslovanju, ki ne le stremi k dobičku, temveč tudi k družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju in ohranjanju etičnih načel. To pomeni, da podjetje skrbi za svoje zaposlene, stranke, partnerje, dobavitelje in družbo kot celoto. Vključuje transparentno poslovanje, skrb za delovno okolje, ki spodbuja inovativnost in spoštovanje zakonodaje ter etičnih standardov. Poleg tega odgovorno podjetništvo pomeni tudi nenehno prizadevanje za izboljšave na vseh področjih delovanja in zavedanje dolgoročnih posledic lastnih odločitev na vse deležnike. Pomembno je tudi, da podjetja, ko rastejo, ne pozabijo na vlogo mentorja drugim, ki se morda šele vzpenjajo, ter sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami pri predajanju svojega znanja, kar aktivno počne tudi podjetje Skupina stroka.si.

2. Če bi mogli izpostaviti 3 dobre in 3 slabe plati podjetništva – kaj bi rekli?

Dobre plati podjetništva vključujejo ustvarjalnost in svobodo pri uresničevanju lastnih idej ter vizij. Ena izmed boljših plati je tudi možnost hitrega prilagajanja na spremembe in inoviranje ter možnost samorealizacije in lastne rasti. Slabe plati se lahko kažejo v finančnem tveganju in nestanovitnosti, obremenitvi in pritisku, ki ga prinaša vodenje podjetja ter včasih tudi v izgubi ravnotežja med delovnim in zasebnim življenjem. Poleg tega se lahko soočamo tudi z visokimi stopnjami stresa in negotovosti, še posebej v začetni fazi poslovanja.

3. Kako ocenjujete trenutno podjetniško klimo v Sloveniji?

Trenutna podjetniška klima v Sloveniji je dinamična, a hkrati polna izzivov. Imamo številne izjemne podjetniške talente in inovacije, a se po drugi strani soočamo s številnimi izzivi, kot so pomanjkanje kapitala za inovativne projekte, administrativne ovire in birokracija ter izzivi pri dostopu do trgov. Kljub temu pa se odpirajo tudi nove priložnosti, zlasti na področju digitalizacije in trajnostnega razvoja.

4. Kaj so po vašem mnenju ključni izzivi, s katerimi se danes soočajo slovenska podjetja?

Ključni izzivi, s katerimi se slovenska podjetja danes soočajo, vključujejo pomanjkanje financiranja, predvsem pa izzivi pri pridobivanju in zadrževanju visoko kvalificiranih kadrov, konkurenca na globalnem trgu ter hitre tehnološke spremembe, ki zahtevajo nenehno prilagajanje in inoviranje. Koroška podjetja so še dodatno omejena zaradi slabe prometne povezave s centralno Slovenijo in drugimi slovenskimi regijami, zato je za njih ključnega pomena gradnja tretje razvojne osi ter vključitev Koroške v avtocestno omrežje.

5. Kako v podjetju gradite podjetniško kulturo?

V podjetju gradimo podjetniško kulturo z vzpostavljanjem odprte komunikacije med zaposlenimi in spodbujanjem inovativnosti ter kreativnosti. Skrbimo za ustvarjanje delovnega okolja, kjer se ceni odgovornost, učenje iz napak in sodelovanje med zaposlenimi. Poleg tega vlagamo v razvoj zaposlenih, tako znotraj podjetja kot tudi skozi zunanje izobraževalne programe in spodbujamo timsko delo ter medsebojno podporo. Sam verjamem, da se podjetniško ravnanje ne kaže samo z ustanovitvijo podjetja, ampak se lahko podjetniško obnašamo tudi znotraj podjetja ali oddelka. To se kaže s proaktivnim in odgovornim delom ter iskanjem novih idej in izboljšav.

6. Kako lahko dogodki, kot je Kongres podjetništva, prispevajo k ustvarjanju boljšega podjetniškega okolja ter kako lahko udeleženci najbolje izkoristijo takšne priložnosti za razvoj svojih podjetij?

Dogodki, kot je Kongres podjetništva, lahko prispevajo k ustvarjanju boljšega podjetniškega okolja tako, da omogočajo izmenjavo idej, mreženje ter učenje od drugih podjetnikov in strokovnjakov. Udeleženci lahko najbolje izkoristijo takšne priložnosti za razvoj svojih podjetij, da aktivno sodelujejo v različnih delavnicah, predavanjih in panelnih razpravah, vzpostavijo nove poslovne kontakte ter iščejo mentorsko podporo. Poleg tega je pomembno, da se odprto spopadejo s svojimi izzivi in sprejemajo nove ideje ter pristope za izboljšanje svojega poslovanja.

arrow_upward