Nova era podjetništva Sandi Markon

-torek, 12 marec 2024

»Slovenija, kot mlada država, še vedno išče trdne temelje podjetništva.

Da jih lahko vzpostavimo, je potrebno zgraditi močno podjetniško kulturo in ustanoviti trdna združenja. Dogodki, kot je Kongres podjetništva, omogočajo dragoceno izmenjavo mnenj in izkušenj med podjetniki različnih panog. Slednje nam je neprecenljivo, saj podobno misleči, ki se srečujemo s podobnimi izzivi, prispevamo k navdihu, ki ohranja podjetnikovo energijo ob mnogih izzivih podjetniške poti.

Moje poslanstvo je med drugim deliti znanje in izkušnje in zavedanje, da je kljub zahtevnosti podjetništva naša pot čudovita, če čutiš energijo, veselje in si pripravljen na nenehno nadgrajevanje znanja.

Nenazadnje, v času, ko tehnologija vsakodnevno narekuje spremembe, lahko s svojim proaktivnim in odgovornim vključevanjem v razvoj podjetja podjetniški duh živimo tudi znotraj podjetja, v katerem smo zaposleni«.

arrow_upward