Nova ekonomska realnost ustvarjena s krožno ekonomijo in AI

-torek, 23 april 2024

V sodobnem svetu se oblikuje nova ekonomska paradigma, ki temelji na multipolarnih vplivih in zahteva temeljito preobrazbo poslovnega mišljenja ter operativnih strategij. Aleš Kandorfer bo na svojem panelu raziskal, kako lahko podjetja izkoristijo neizrabljene gospodarske potenciale skozi prizmo krožne ekonomije. Osredotočil se bo na pomembnost integracije trajnostnih praks v vsakdanje poslovanje, ki so v skladu z ESG iniciativo in Direktivo o poročanju o trajnostnem poslovanju podjetij (CSRD).

Ključne teme:

  1. Prestrukturiranje za novo ekonomsko realnost: razprava o potrebnih finančnih, kadrovskih, organizacijskih in zakonskih prilagoditvah za prehod na krožno ekonomijo.
  2. Vloga AI in ESG v krožni ekonomiji: kako lahko umetna inteligenca (AI) podpre podjetja pri implementaciji ESG standardov, izboljšanju upravljanja virov in optimizaciji poslovnih procesov.
  3. Globalni izzivi in lokalne rešitve: povezovanje globalnih orodij, kot je OpenAI, za lokalno učinkovitost in nadzor nad trajnostnimi praksami ter njihov vpliv na lokalne skupnosti in okolje.

Aleš Kandorfer bo udeležencem predstavil praktične načine za uporabo AI in krožne ekonomije kot ključne dejavnike za redefiniranje ekonomskega modela podjetij. Poudaril bo, kako lahko podjetja s pravočasnim odzivanjem na globalne izzive in prilagajanjem poslovnih modelov zmanjšajo svoj okoljski odtis ter izboljšajo družbeno odgovornost.

Ta panel bo ponudil vpogled v strategije, ki omogočajo podjetjem, da se ne samo prilagodijo novi ekonomski realnosti, ampak postanejo pionirji v trajnostnem razvoju in izkoriščanju tehnoloških inovacij za izboljšanje svojega konkurenčnega položaja na trgu.

Aleš Kandorfer
Avtor EcoSynergy Systema, strateški in sistemski razvijalec ter inovator

V svoji 40-letni karieri v različnih poslovnih okoljih je pridobival specifične strokovne izkušnje na področjih razvoja trgovskih sistemov in potrošniških navad kupcev v različnih urbanih okoljih, prehranskih proizvodnih procesih, spremembah etičnih odnosov v proizvodno prodajnih procesih, proizvodnjah in postavitvi hladilnih sistemov v trgovinah in trgovskih verigah, upravljanju in vodenju podjetij in predstavništev doma in v tujini.

Zadnjih enajst let je aktivno razvijal nov, inovativen ekonomski okvir krožne ekonomije z vključenostjo vseh deležnikov v družbi, z vpoštevanjem spremenjenih geopolitičnih, družbenih, ekonomskih, socialnih, surovinskih in ekološko, okoljsko, trajnostno dinamičnih sprememb v svetu in jih realiziral v izvedbi EcoSynergy Systema – ˝know – how˝ sistemske rešitve na področju krožne ekonomije.

arrow_upward