Naj bo AI ali ESG, pomembno je, da se proda!

-torek, 23 april 2024

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu, kjer tehnologija in trajnost igrajo ključno vlogo, je prodajni uspeh pogosto odvisen od prilagoditve ter inovativnosti. Panel bo raziskal širok spekter prodajnih procesov, s poudarkom na taktikah in strategijah, ki so bistvene za uspeh v kompleksnih prodajnih okoliščinah. Ne glede na to, ali gre za AI (umetno inteligenco) ali ESG (Environmental, Social, Governance – okolje, družba, upravljanje), je ključnega pomena razumeti, kako ti dejavniki vplivajo na prodajne strategije in rezultate.

Razprava se bo odvila skozi poglobljeno analizo koncepta kompleksne prodaje, ki zahteva dolge prodajne cikle in usklajevanje na različnih ravneh organizacije — od vodstva do tehničnih strokovnjakov. Pogovor bo osvetlil, kako lahko organizacije svoje pristope preoblikujejo za gradnjo trajnih partnerskih odnosov, ki presegajo tradicionalne dobaviteljsko-naročniške modele.

Dr. Mark Pleško, Cosylab bo skozi panel obravnaval naslednje ključne teme:

- Razumevanje in soočanje z izzivi kompleksne prodaje: predstavil bo strategije za obvladovanje dolgih prodajnih ciklov in velikih pogodb.

- Strategije za vključevanje (angažiranje) ključnih deležnikov: razpravljal bo o metodah za vključevanje vseh relevantnih deležnikov, od tehničnih strokovnjakov do odločevalcev.

- Gradnja zaupanja in vrednosti: poudaril bo tehnike za vzpostavljanje zaupanja in demonstracijo vrednosti izdelkov ali storitev skozi prilagojene komunikacijske strategije ter interaktivne prodajne pristope.

- Pogajanja in zaključek prodaje: analiziral bo taktike za uspešna pogajanja in tehnike za zaključek prodaje, ki pomagajo vzpostaviti ter vzdrževati dolgoročne odnose.

Cilj panela je oborožiti udeležence z znanji in orodji, ki so potrebna za navigacijo skozi zapleteno prodajno okolje, kjer globoko razumevanje strankinih potreb in vzpostavitev dolgotrajnih partnerskih odnosov igrajo osrednjo vlogo. Udeleženci bodo odšli s praktičnimi izkušnjami in strategijami, ki jih bodo lahko takoj uporabili v svojih prodajnih prizadevanjih.

Dr. Mark Pleško, Cosylab

Doktor Mark Pleško je soustanovitelj in pretežni lastnik tehnološkega podjetja Cosylab, d.d., ki je bil ustanovljen kot spin-off Instituta Jožef Štefan. Skupina Cosylab, ki ima svoja podjetja tako v Sloveniji kot v tujini, je na področju fizikalnih raziskav vodilni ponudnik strojnih in programskih rešitev za kontrolo jedrskih pospeševalnikov in fuzijskih reaktorjev. Na področju medicinskih raziskav nudi sisteme za izvajanje postopkov zdravljenja rakavih obolenj (protonska terapija), s postopki jedrske fuzije pa razvijajo nove generacije čiste energije.

arrow_upward