Nagovor predsednika Državnega sveta RS Marka Lotriča

-sreda, 10 april 2024

V veliko veselje mi je, da vas bom kmalu imel priložnost nagovoriti na 9. kongresu podjetništva. Kongres s sloganom Nova era podjetništva želi ponuditi prostor za izmenjavo idej, znanja in izkušenj ter s tem prispevati k rasti podjetništva in družbe kot celote.

Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica gospodarstva, ki ima pomembno vlogo pri pospeševanju gospodarske rasti in ustanavljanju novih delovnih mest. Uspešno gospodarstvo pa je tisto, ki poganja vse druge družbene sisteme in podsisteme. Vse je medsebojno povezano.

In tega se organizatorji kongresa  še kako dobro zavedajo, o čemer priča tudi širok nabor sodelujočih. Srečanja, kot bo to v portoroškem Avditoriju, ponujajo priložnost za izmenjavo znanja, spodbujajo čezmejne pobude in nudijo številne priložnosti za mreženje, s tem pa nedvomno prispevajo h gospodarski rasti, kompetentnemu sooblikovanju razvojnih usmeritev in s tem k blaginji celotne družbe.

Prostor, ki so ga pogosto napolnile Melodije morja in sonca bodo tokrat napolnila pričanja o premagovanju izzivov in uspehih, dobri zgledi, ki so in vedno bodo pomembno gonilo napredka.

Skupnost smo ljudje, posamezniki, ki živimo in prenašamo kakovost in odličnost v svojih sredinah. In sodelovanje je edina možna pot naprej.

Veselim se srečanja z vami.

arrow_upward