Igor Akrapovič: »Ključno je, da širimo zavedanje o prednostih, ki jih prinaša podjetništvo za celotno družbo!«

-četrtek, 16 maj 2024

Kongres podjetništva, eden najpomembnejših podjetniških dogodkov, je pred vrati. Na dogodku v Portorožu, ki se začne jutri, 17. maja 2024, se bo zbrala elita poslovnega sveta. Med njimi bo kot govorec na panelu »Kot je nekoč preudaren gospodar imel svoj gozd - Pobuda za skupnostno elektrarno JEK2« tudi Igor Akrapovič, svetovni leader izpušnih sistemov in oče podjetja Akrapovič.

Z Akrapovičem smo se pogovarjali o pomenu odgovornega podjetništva, ključnih izzivih s katerimi se soočajo slovenska podjetja in vlogi podjetniških dogodkov pri oblikovanju boljšega poslovnega okolja.

Kaj je za vas odgovorno podjetništvo?

Odgovoren podjetnik je tisti, ki prva leta dobiček vlaga nazaj v podjetje in ga zlasti na začetku podjetniške poti ne zapravlja za nakup luksuznih dobrin. Odgovorno podjetništvo je, da si podjetnik in zaposleni v podjetju prizadevajo za razvoj podjetniške ideje na odgovoren in skrben način ter so pri tem pošteni, delavni in pri tem gojijo dobre odnose.

Če bi mogli izpostaviti 3 dobre in 3 slabe plati podjetništva – kaj bi rekli?

Dober vidik podjetništva je zagotovo priložnost razvijanja ideje, ki jo postaviš na trg. Ponos, razvoj, vedoželjnost nas ženejo k temu, kaj je mogoče še narediti, da bi bil naš produkt še boljši, še zanimivejši za stranke. Po drugi strani je podjetništvo za lastnika podjetja veliko breme in velika odgovornost. Podjetništvo že v sami definiciji zahteva, da se je poleg ideje in njene realizacije v obliki tržno uspešnega produkta sposobno prilagajati vsem vplivom, ki jih prinaša izjemno hitro spreminjajoče se poslovno okolje.

Kako ocenjujete trenutno podjetniško klimo v Sloveniji?

Rekel bi, da je klima kar napeta, saj se dejansko že kažejo znaki gospodarskega ohlajanja, ki so predvsem rezultat večinoma napačnih odločitev evropske politike.

Kaj so po vašem mnenju ključni izzivi, s katerimi se danes soočajo slovenska podjetja?

Glavni izzivi, to velja tudi širše, ne samo za slovensko gospodarstvo, so povezani s hitro spreminjajočim se poslovnim okoljem in svetovno geopolitično sliko. V Sloveniji si želimo stabilnejših pogojev, predvsem zaposlenim prijaznejšo dohodninsko lestvico, saj imajo podjetja zaradi visoko progresivne dohodninske lestvice težave, kako privabiti tuj strokovni kader in zadržati slovenske strokovnjake.

Kako v podjetju gradite podjetniško kulturo?

Z negovanjem vrednot, kot so odnos do soljudi, delavnost in poštenost, ter s spodbujanjem inovativnosti, ustvarjanjem in iskanjem novih priložnosti.

Kako lahko dogodki, kot je Kongres podjetništva, prispevajo k ustvarjanju boljšega podjetniškega okolja ter kako lahko udeleženci najbolje izkoristijo takšne priložnosti za razvoj svojih podjetij?

Ključno je, da širimo zavedanje o prednostih, ki jih prinaša podjetništvo za celotno družbo, za nas podjetnike pa so taki dogodki priložnost, da slišimo mnenja in izkušnje drugih.

arrow_upward