FORMULA USPEHA

-četrtek, 11 april 2024

»Za pogled v prihodnost, kako ustvarjati družbo, v kateri bosta osebno zadovoljstvo in osebna sreča bolj prišla do izraza, se je treba najprej obrniti proti sebi in ugotoviti, katere so tiste osebne vrednote, ki človeku dajo temelje za osebno stabilnost in samozavest, hkrati pa so gradniki stabilne ter samozavestne družbe. Človek s stabilnimi vrednotami bo lažje prepoznal voditelje, ki so blizu njegovim vrednotam. To pa je že skoraj jamstvo, da bo tak voditelj gradil stabilno in samozavestno družbo posameznikov, ki so večinoma stabilni ter samozavestni.«

FORMULA USPEHA

Iščemo jo po vsem svetu, sprašujemo najuspešnejše, testiramo in ugotavljamo... kaj je FORMULA USPEHA, ki bi jo lahko integrirali v katerokoli sfero podjetništva ali življenja nasploh. Morda smo jo našli. O tem bo govoril Matjaž Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom in mBills. Na Kongresu podjetništva bo delil svoje spoznanje o formuli uspeha, ki temelji na temeljnih vrednotah posameznika in družbe. Halcom je pionir elektronskega bančništva, plačilnih sistemov in digitalne varnosti, ki je s svojimi inovativnimi proizvodi prodrl v Srednji vzhod ter severno Afriko. Matjaž, fizik po izobrazbi, se pri iskanju uspeha opira na jasne formule.

Formula uspeha in temeljne vrednote

V svetu, ki se spopada z veliko krizo, ki spominja na tektonske premike v zgodovini civilizacije, je pomembno razumeti, kaj povzroča razkroj in kako se ga prepreči. Dr. Ichak Adizes opisuje fazo aristokracije, v kateri družba doživi upadanje vitalnosti in energije, kljub zunanjemu videzu uspeha. To povzroči dekadenco, ki koristi korupciji in mafijskim podsistemom, ki delujejo proti kazenskopravnemu sistemu.

Dekadentna družba je izpostavljena propadu, saj nima več energije za ustvarjalnost in povezovanje. V današnjem času, z razvojem tehnologije in informacij, je težko določiti jasen cilj za spodbujanje vitalnosti družbe. Ideologije, ki temeljijo na sovraštvu do drugače mišljenih, ogrožajo stabilnost in samozavest posameznika ter družbe.

Družba je del narave, zato je pomembno, da človek ravna v skladu z naravnimi zakonitostmi. Človek ne more biti močnejši od narave, zato je treba delovati v skladu z njenimi zakonitostmi, da bi živel v harmoniji z njo.

V razvitem svetu se pojavlja nov izziv: potrošniška družba ustvarja stalno potrebo po povečevanju dobrin in tekmovanju, kar vodi do zmanjšanja osebnega zadovoljstva ter sreče. Zato je treba najti osebne vrednote, ki dajejo temelje za osebno stabilnost in samozavest, hkrati pa gradijo stabilno ter samozavestno družbo.

Na predavanju "Formula uspeha" bo Matjaž Čadež razkril, katere so te vrednote in kako se povezujejo s formulo uspeha.

Kdo je Matjaž Čadež? 

Matjaž Čadež, ljubitelj jadranja in dobrih vin, je vizionar, ki na prvo mesto vedno postavlja odnose in prave vrednote. Leta 1992 je ustanovil podjetje Halcom, kasneje pa še podjetje mBills. Halcom je pionir elektronskega bančništva, plačilnih sistemov in digitalne varnosti, ki je s svojimi proizvodi prodrl vse do Srednjega vzhoda in severne Afrike. So prejemniki nagrad: Zlata gazela, Zlata nit, Pursuit of Prime Award, zmaga za Najpodjetniško idejo, nacionalni prvak po izboru European Business Awards... 

Je eno prvih slovenskih podjetij, ki je uvedlo sistem solastništva zaposlenih, uvajali so izobraževanja in tematska druženja, finančna nagrajevanja uspešnosti, investirali v Montessori vrtec za otroke zaposlenih… In nasploh so bili obogateni z izjemnim pogledom v prihodnost. Še danes se mnogo slovenskih podjetij zgleduje po njihovih naprednih modelih. Pred kratkim je v Založbi 5KA izšla njegova knjiga HALCOM - Pogled v prihodnost. 

»Dewesoft je zrasel na ramenih dobre prakse sistema solastništva v Halcomu." dr. Jure Knez

arrow_upward